Prepoznajte razloge vaših tegoba

U početku bijaše preopterećenje… Naši mišići i kosti trebaju zdravo opterećenje kako bi održali vlastitu formu u suradnji s vezivima koja osiguravaju gipkost. U današnje vrijeme preopterećenja koja  oštećuju naš sustav za pokretanje nisu uzrokovana podizanjima nastambi  ili lovom na mamute,  već   pukim sjedenjem i obavljanjem kućanskih poslova. Naši svakodnevni pokreti usmjereni  ka naprijed terete …