1 KINEZITERAPIJA 220,00 KN
2 DEKOMPRESIJA (TRAKCIJA) 100,00 KN
3 KINEZITERAPIJA – SPORT 150,00 KN
4 MANIPULACIJA 110,00 KN
5 MOBILIZACIJA 120,00 KN
6 KIROPRAKTIKA KRALJEŽNICE 200,00 KN
7 BALANSIRANJE KRALJEŽNICE 100,00 KN
8 BIOMEHANIČKA ANALIZA 250,00 KN
9 VIBRACIJSKA MASAŽA 100,00 KN
10 MASAŽA 30 min 150,00 KN
11 MASAŽA 45min 250,00 KN
12 SPORTSKA MASAŽA 30 min 200,00 KN
13 SPORTSKA MASAŽA 60 min 350,00 KN
14 LIMFNA DRENAŽA 200,00 KN