Još malo do plaže – „U početni položaj!“

Navedeni položaj ne zaobilazi muškarce koji prolaze vojnu obuku, a i žene ga se moguće sjećaju sa satova tjelesnog. Dobar početni položaj nezaobilazan je za željeno oblikovanje tijela, ali i bavljenje sportom uopće. Važan je kod svih radnji kako se ne bismo ozlijedili. Ne zauzimamo li ga pravilno, mišići ne rade potpuno, zglobovi se prenaprežu.…